Predprázdninová opekačka s OZ ZO Cbv SAV

OZ ZO CBv SAV pripravilo bleskovo-organizovanú opekačku na Partizánskej lúke vedľa ihriska (Železná studnička) 19. júna 2019 po 15.00 hod. Cieľom bolo, aby si členovia OZ spolu s ostatnými kolegami mohli posedieť a vychutnať si toto predprázdninové obdobie.