Pozvaná prednáška na seminári Veda si žiada viac

V rámci Týždňa vedy a techniky 2019 sa uskutočnil vedecko-popularizačný seminár „Veda si žiada viac“ v dikcii Nadácie výskumu rakoviny. Na seminári vystúpila ako jedna z prednášajúcich Mgr. Lucia Messingerová, PhD., zároveň ako zástupkyňa Slovenska v Shadow sub-group on Mission Area Cancer pri EK. Cieľom semináru bola propagácia špičkových výsledkov slovenských vedcov, poukázanie na to, že investície do vedy majú často svoj výsledok vo vzdialenej budúcnosti a upozornenie na význam mladých, invencie, entuziazmu, trpezlivosti, a všeobecnej podpory pri dosahovaní vedeckých výsledkov. Celý text je uverejnený tu.