Noc výskumníkov 2019

V priestoroch obchodného centra Optima sa v piatok 27. septembra 2019 uskutočnil veľký sviatok vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov. Motto 13. ročníka festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Počas vedecko-kultúrnej show si návštevníci mohli pozrieť ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledky práce vedcov, v poobedných hodinách vypočuť zaujímavé prednášky. Vo vedeckom stánku s názvom Baktérie, známy (neznámy) svet, vedeckí pracovníci a doktorandi ÚFHZ CBv SAV popularizačnou formou trpezlivo vysvetľovali užitočnosť ale aj škodlivosť baktérii, objasňovali pojem probiotické baktérie a ich dopad na správne fungovanie nielen tráviaceho, ale aj imunitného systému. Zamerali sa na ich využitie pre zdravie spoločenských a potravinových zvierat ako aj pre zachovanie bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu. Predviedli spôsob izolácie a ukážku rastu bakteriálnej bunky. Zvedavci mali možnosť vyskúšať si základné mikrobiologické techniky, napríklad očkovanie mikrobiologických platní jogurtom. Pre deti boli pripravené súťaže. Neutíchajúci záujem bol dôkazom toho, že výskumníčky ÚFHZ CBv SAV pripravili bohatý a pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie. Autor textu: Zuzana Šefčíková Prezentačný stánok ÚFHZ CBv SAV