Návšteva študentov z gymnázií na OBE

Minulý týždeň sa na Oddelení biofyziky a elektrofyziológie ÚMFG CBv SAV konali dve exkurzie. V stredu 05.04.2023 prišlo 28 nadšených študentov prírodovednej triedy z gymnázia vo Fiľakove a vo štvrtok 06.04.2023 dve študentky z Gymnázia Ladislava Sáru. Študenti mali príležitosť vyskúšať si jednoduché pipetovanie, ktoré sa používa na presné meranie objemu kvapalín v laboratóriách. Okrem toho mali možnosť vidieť živé bunky pod mikroskopom a dozvedieť sa viac o metóde patch-clamp, ktorá umožňuje meranie elektrickej aktivity buniek. V rámci exkurzie mali študenti príležitosť vidieť aj pokročilejšie prístroje a zariadenia, ktoré sa používajú v oblasti biofyziky a elektrofyziológie. Celková návšteva bola pre všetkých úspešná a študenti si odniesli množstvo nových vedomostí a zážitkov z oblasti molekulárnej biológie, biofyziky a elektrofyziológie. Tešíme sa na ďalších zvedavých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o tento fascinujúci odbor.