Naši doktorandi uspeli v prvej výzve programu Granty pre doktorandov SAV

Doktorandi nášho ústavu, Dominika Mravčáková a Katarína Kucková, uspeli v prvej výzve programu Granty pre doktorandov SAV a získali v odbore Biologické a chemické vedy ročnú finančnú podporu pre svoju vedeckú činnosť. Viac sa dočítate na stránke aktualít SAV. Blahoželáme.