Mikroskopická továreň

Pod týmto názvom vyšiel v decembrovom čísle populárno-vedeckého časopisu Quark článok Martiny Garaiovej a Romana Holiča o pozitívnych účinkoch kyseliny punikovej. Bohatým zdrojom tejto kyseliny je granátové jablko, ale autori pomocou metód metabolického inžinierstva vyvíjajú kvasinky, ktoré budú schopné túto kyselinu produkovať.