Metaplasticita a katastrofické zabúdanie v umelých neurónových sieťach

Na titulnú stranu septembrového vydania časopisu Trends in Neurosciences sa dostal článok o metaplasticite a katastrofickom zabúdaní v umelých neurónových sieťach, na ktorom pracoval ako spoluautor náš kolega Matúš Tomko. Umelé neurónové siete trpia takzvaným katastrofickým zabúdaním, keď sa neustále učia viacero úloh za sebou. Náš mozog sa evolučne vyvinul tak, že je schopný vyhnúť sa katastrofickému zabúdaniu. Jedným z trikov na zníženie zabúdania pri neustálom učení je takzvaná metaplasticita. Tento termín bol pôvodne vytvorený na opis neurobiologických javov, pri ktorých nervová aktivita v jednom časovom bode ovplyvňuje smer, amplitúdu a/alebo trvanie následne indukovanej synaptickej plasticity. V prehľadovom článku autori sumarizujú akými spôsobmi sa dá zabrániť katastrofickému zabúdaniu v umelých neurónových sieťach a ako súčasne používané stratégie v kombinácii s metódami založenými na metaplasticite zvyšujú výkonnosť umelých neurónových sietí pri neurstálom učení. Contributions by metaplasticity to solving the Catastrophic Forgetting Problem