Letná škola mladých vedcov 2023

Minulý týždeň sme organizovali Letnú školu mladých vedcov 2023. Tri študentky z rôznych končín Slovenska si vyskúšali prácu v laboratóriu na Oddelení biofyziky a elektrofyziológie ÚMFG CBv SAV pod vedením Mgr. Bohumily Jurkovičovej Tarabovej, PhD. a Mgr. Zuzany Ševčíkovej Tomáškovej, PhD. Študentky sa venovali imunofluorescenčnému značeniu buniek a ich zobrazeniu v konfokálnom mikroskope a meraniu elektrických prúdov v bunkách metódou patch-clamp. Na záver si dievčatá pripravili prezentáciu vo forme krásneho farebného plagátu.