Jubilejný 10. ročník Drobnicovho memoriálu

V dňoch 11. – 13. Septembra 2019 sa v malebnom prostredí Vysokých tatier v Penzióne Lomnický v Starej Lesnej uskutočnil 10. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov, mikrobiológov, biotechnológov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, Centrom biovied SAV ako aj s občianskym združením Veda a život. Drobnicov memoriál je organizovaný ako súťaž mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia. Tradícia tohto vedeckého podujatia začala v roku 2001 v Smoleniciach a odvtedy sa pravidelne koná každé dva roky. Na podujatí sa zúčastnilo 32 mladých vedeckých pracovníkov. Počas troch rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách. Sympózium otvoril plenárnou prednáškou prof. Ing. Albert Breier, DrSc. z Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU. V jeho prednáške s názvom „Ľudovít Drobnica – človek, vedec, učiteľ“ prezentoval osobnosť prof. Drobnicu nielen po profesnej, vedecko – akademickej stránke, ale ako jeden z jeho mnohých študentov, aj po ľudskej stránke. Hodnotiaca komisia ocenila hodnotnými knižnými publikáciami aj našu kolegyňu Mgr. Luciu Pavlíkovú, PhD. Celé podujatie sa nieslo v duchu prof. Ľudovíta Drobnicu – náročnej a precíznej vedecko – výskumnej práce, ale zároveň v priateľskej atmosfére sprevádzanej mnohými úsmevnými situáciami. Celý príspevok si môžete prečítať tu. Autor textu: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.