Európska noc výskumníkov 2023

Aj tohto roku sa konal festival vedy na Slovensku. V Košiciach sa Európska noc výskumníkov konala v Obchodnom centre Optima 29. septembra. Aj náš ústav, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, sa zapojil do Európskej noci výskumníkov. Laboratórium mikrobiálnej genetiky pod vedením RNDr. Dobroslavy Bujňákovej, PhD. a jej kolegýň MVDr. Lívii Karahutovej, PhD., MVDr. Lucii Štempelovej, PhD. a Ing. Ľudmily Hamarovej, PhD. predstavilo tému s názvom: Bakteriálny boj o prežitie. Návštevníci sa dozvedeli, že aj keď sú baktérie iba jednobunkové organizmy, dokážu spolu komunikovať. Využívajú na to malé molekuly – autoinduktory – ktoré predstavujú chemickú reč baktérií. Táto komunikácia sa nazýva Quorum Sensing a má v mikrobiálnych spoločenstvách najrôznejšie funkcie. Umožňuje bakteriálnym bunkám spolupracovať a synchronizovať správanie, a tiež ovplyvňuje najrôznejšie procesy, ako sú napríklad bioluminiscencia, sporulácia, konjugácia, pohyblivosť, produkcia antibiotík, produkcia virulentných faktorov alebo tvorba biofilmu. Quorum Sensing tiež reguluje získavanie železa mikróbami, nevyhnutného pre ich rast a prežívanie. Všetky tieto spôsoby bakteriálnej komunikácie vedú k jedinému cieľu – umožniť baktériám prispôsobiť sa a prežiť. Veľmi sa tešíme záujmu malých i veľkých návštevníkov a tešíme sa na nich opäť o rok 😊. Autor: Lívia Karahutová