Európska noc výskumníkov 2021

Posledný septembrový piatok sa už po druhýkrát v rámci 15. ročníka Európskej noci výskumníkov uskutočnila aj aktivita Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca. Vedkyne a vedci mohli navštíviť školu, na ktorej študovali  a ukázať žiakom, že vedecká práca má význam a je poslaním.  Dr. Monika Pogány Simonová z Laboratória živočíšnej mikrobiológie CBV ÚFHZ priblížila svoju prácu žiakom piateho ročníka Základnej školy Mihálya Helmeczyho s VJM v Kráľovskom Chlmci v prednáške Mikroorganizmy okolo nás – neviditeľný svet s ukážkami práce v mikrobiologickom laboratóriu. Veľa otázok študentov svedčilo o tom, že ich informácie o výskyte, živote a pôsobení užitočných aj škodlivých baktérií zaujali. Snáď niektorých z nich inšpirovala táto prednáška k vedeckej budúcnosti a aktivizovala do intenzívnejšieho štúdia.