ERA-NET NEURON FORESIGHT SYMPOSIUM ‘BIDIRECTIONAL BRAIN-BODY INTERACTIONS’

V stredu 10.05.2023 sa uskutočnilo podujatie ERA-NET NEURON Foresight Symposium s názvom „Bidirectional brain-body interactions“, ktoré bolo organizované v rámci projektu ERA-NET NEURON Cofund2 (Horizon 2020, Sieť európskych finančných prostriedkov pre neurovedecký výskum). Slovenská akadémia vied, konkrétne Odbor medzinárodnej spolupráce, bola jedným zo 35 partnerov z 30 krajín, ktorí sa podieľali na príprave tohto sympózia. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 40 vedeckých pracovníkov z viac ako 10 krajín. Náš ústav zastupovali prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., MUDR. Daniil Grinchii, PhD., Mgr. Matúš Tomko, PhD. a doktorandka Ing. Alžbeta Idunková. V Bratislave nedávno prebehlo podujatie ERA-NET NEURON Foresight Symposium s názvom „Bidirectional brain-body interactions“, ktoré bolo organizované v rámci projektu ERA-NET NEURON Cofund2 (Horizon 2020, Sieť európskych finančných prostriedkov pre neurovedecký výskum). Slovenská akadémia vied, konkrétne Odbor medzinárodnej spolupráce, bola jedným zo 35 partnerov z 30 krajín, ktorí sa podieľali na príprave tohto sympózia. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 40 vedeckých pracovníkov z viac ako 10 krajín. Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť odborný prehľad o „obojsmerných interakciách mozgu a tela“ a následne definovať tému pre plánovaný spoločný výzvu na predkladanie návrhov projektov v tejto oblasti pre rok 2024. Bližšie informácie o ERA-NET NEURON nájdete na webovej stránke projektu.