Dozvuky Týždňa vedy a techniky na ÚBGŽ CBv

Priestory našej inštitúcie aj tento rok spestrila výstava výtvarných prác. Tentoraz sme oslovili žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Senci a téma znela: „Veda okolo nás“. Potešila nás nielen vysoká úroveň spracovania prác, ale zároveň sme získali informáciu, v čom všetkom dokážu študenti vidieť/identifikovať vedu, resp. vedeckú prácu, čo môžeme ďalej využiť v našich ďalších popularizačných aktivitách. Aj keď niektoré deti nemohli kvôli karanténe svoje práce dokončiť, všetky budú odmenené drobnosťou a najzaujímavejšie aj knižkou. vystava1vystava2