Doktorandka ÚMFG získala medzinárodný travel grant do Göttingenu

Doktorandka z Oddelenia Biochémie a Cytochémie ÚMFG CBv SAV , Ing. Ivana Borovská, na základe zaslaného motivačného listu a abstraktu s názvom : “Mutations in RNA Recognition Motifs of PUF60 and U2AF65 Occuring in Cancer and their Impact on 3’ Splice Site Selection” získala travel grant na nadchádzajúce 16. medzinárodné sympózium “Horizons in Molecular Biology”, ktoré sa bude konať 9.-12. septembra 2019 na Inštitúte Maxa Plancka v Göttingene.