Diplomant nášho ústavu získal prvé miesto

Mgr. Silvia Kratochwillová získala prvé miesto v sekcii Zoológia, botanika a ekológia na Študentskej vedeckej konferencii 2019 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika za príspevok „Analýza populácie bachorového brvavca Epidinium u zubra európskeho“. Práca vznikla na našom ústave pod vedením RNDr. Svetlany Kišidayovej, PhD. a RNDr. Anny Kopčákovej, PhD. a v spolupráci s Ústavom biologických a ekologických vied PF UPJŠ, menovite doc. RNDr. Petrom Pristašom, PhD. Blahoželáme.  

Mgr. Silvia Kratochwillová pri práci