Deň otvorených dverí

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 konal v dňoch od 4. do 11. novembra. Aj tento rok pripravili pracovníci Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV pre záujemcov o vedu Deň otvorených dverí. Dňa 4.11.2019 študenti maturitného ročníka Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach mali možnosť nahliadnuť do vedeckých laboratórií nášho ústavu a získať tak množstvo zaujímavých informácií. Úvodného slova sa ujal riaditeľ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., ktorý predstavil hlavné ciele výskumu. Následne sa študenti rozdelili do skupín a pozreli si činnosť jednotlivých laboratórií, konkrétne Laboratória vývinovej fyziológie a Laboratória mikrobiálnej genetiky. Celá akcia mala opäť veľký úspech, o čom svedčí bohatá diskusia študentov a pracovníkov jednotlivých laboratórií.