Deň laboratórnych zručností

V dňoch 22. mája a 10. júna 2019 navštívila Dr. Monika Pogány Simonová základnú školu Mihálya Helmeczyho s maďarským vyučovacím jazykom v Kráľovskom Chlmci, kde žiakom IV.B a III.B triedy pomocou fotiek a prezentácie priblížila každodenný život kolegov na ÚFHZ CBv SAV a ukázala im základy všeobecnej laboratórnej a mikrobiologickej praxe. Hoci žiaci pozorne počúvali a mali veľa otázok najmä o výskyte, živote a pôsobení škodlivých aj užitočných a „neviditeľných“ baktérií, zaujala ich hlavne praktická časť. Naučili sa pomenovať laboratórne pomôcky a sklo, vyskúšali si rôzne techniky pipetovania a určovanie pH v rôznych roztokoch na základe ich farebnej zmeny, či očkovanie mikrobiologickej platne vzorkami z jogurtu. S veľkou radosťou si nechali aj odtlačky prstov na platniach a boli veľmi zvedavé na výsledky, ktoré boli hotové až po 2-3 dňoch inkubácie a boli im poslané fotky. Deti prejavili veľký záujem a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie… Deň laboratórnych zručností v ZŠ v Kráľovskom Chlmci