Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Dňa 21.6.2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cenu získala naša doktorandka Justínka Polomová za článok Polomova J, Lukacova K, Bilcik B, Kubikova L. 2019 Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? Proc. R. Soc. B 286: 20182872. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.2872 Srdečne blahoželáme!Picture 3