Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) v perinatálnej depresii

Naši kolegovia Dr. Ruslan Paliokha a MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc. sú spoluautormi prehľadového článku o Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) a jeho úlohe pri perinatálnej depresii, publikovanom v Drug Discovery Today. Perinatálna depresia je najčastejšou psychiatrickou komplikáciou tehotenstva a jej škodlivé účinky na zdravie matiek a dojčiat sú široko podceňované. V tomto prehľade autori skúmajú vznikajúcu úlohu BDNF v reprodukčnej biológii a diskutujú o dôkazoch naznačujúcich jeho nedostatok ako rizikový faktor perinatálnej depresie. So zvyšujúcimi sa dôkazmi o obnovení hladín BDNF v sére antidepresívnou terapiou podporuje rastúca asociácia perinatálnej depresie s deficitom BDNF jeho potenciál ako náhradného koncového bodu pre predklinické a klinické štúdie. Obrázok ilustruje BDNF v periférnej cirkulácii a jeho vzťah so zmenami v strese a gonadálnych hormónoch a skóre depresie podľa dotazníka o zdravotnom stave pacienta 9 (PHQ-9) počas tehotenstva a skorého popôrodného obdobia.