Ako zaznamenať elektrické signály v bunkách (metóda patch-clamp)

V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2020 pripravilo Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie online seminár na tému: Elektrické signály buniek a ako ich merať.
Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. v komentovanej prezentácie hovorí o elektrických vlastnostiach buniek, prečo vzniká eletrické napätie v niektorých bunkách, ako sa prenáša vzruch medzi nimi. Môžete sa dozvedieť, čo je to iónový kanál, akčný potenciál či synaptický prenos.
Druhý videozáznam pripravili naše kolegyne a hovorí o meraní terčíkového zámku (metóda patch-clamp). Súčasťou sú aj zábery meraní priamo v našich laboratóriách.