Ako reaguje srdce, keď je človek v strese

Samostatná vedecká pracovníčka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD. hovorí bližšie o svojom projekte VEGA, v ktorom je zároveň hlavnou riešiteľkou. Projekt nesie názov: „Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A“. Študuje v ňom, ktoré špecifické vlastnosti sa menia fosforyláciou ryanodínového kanála, ktorá je môže byť spustená napríklad v stresových situáciach, kedy dochádza k zvýšeniu hladiny katecholamínov v krvi. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze. Foto: M. Gaburjáková