Ako naučiť deti umývať si ruky

Umývanie rúk patrí medzi základné hygienické návyky. Avšak mikroorganizmy nie sú pozorovateľné/viditeľné voľným okom, preto vysvetliť deťom prečo je dôležité, nie je vždy jednoduché. Biochemička Ing. Lucia Pokorná, PhD. z Laboratória biogenézy membrán pripravila v spolupráci s p. učiteľkami z MŠ Tupolevova 20 v bratislavskej Petržalke pokus, na ktorom mohli škôlkari pozorovať účinnosť rôznych spôsobov umytia, resp. neumytia rúk. Deti sa tak na vlastné oči presvedčili, že umývať si ruky poriadne má naozaj zmysel.hands2