Ako bunky komunikujú elektrickými signálmi

Srdečne Vás pozývame  na virtuálny seminár, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 (9. – 15. novembra 2020). V prezentácii Vám prof. Ľubica Lacinová porozpráva o tom ako vzniká elektrické napätie naprieč povrchovou membránou v bunkách, ktoré sa môže veľmi rýchlo meniť a šíriť pozdĺž bunky a z bunky na bunku. Šírenie elektrických signálov je základným spôsobom prenosu informácie v organizme a zabezpečuje rôzne prejavy života. Následne Vám vo videu ukážeme princípy elektrofyziologického merania terčíkového zámku (patch-clamp) v našom laboratóriu, pomocou ktorého je možné zaznamenávať rôzne elektrické signály buniek. Videá sú zverejnené na YouTube kanáli Centra Biovied SAV. Kontaktné informácie: bohumila.tarabova@savba.sk