11. ročník podujatia Dni mladých biológov

15.6.2022 sa na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied konal 11. ročník podujatia Dni mladých biológov. Tento ročník bol venovaný pamiatke RNDr. Ivana Hapalu, CSc. (1954-2022). V príjemnej atmosfére mladí vedci prezentovali a diskutovali nové výsledky svojho výskumu medzi sebou navzájom ako i pred odbornou komisiou, ktorá v každej sekcii ocenila troch najlepších. Ich rozhodovanie však nebolo jednoduché, nakoľko všetky prezentované práce boli veľmi zaujímavé a kvalitné.

Práce boli prezentované v 3 sekciách:

Fyziológia živočíchov a človeka

  1. Jerigová Viera, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK
  2. Medla Matej, Ústav zoológie, SAV
  3. Klöcklerová Vanda, Ústav zoológie, SAV

Mikrobiológia a biotechnológia

  1. Petrisková Lívia, #ÚBGŽ, CBv SAV
  2. Káňovičová Paulína, #ÚBGŽ, CBv SAV
  3. Šuláková Nikoleta, #ÚBGŽ, CBv SAV

Biochémia a bunková biológia

  1. Šťastný Dominik, #ÚBGŽ, CBv SAV
  2. Šimoničová Kristína, #ÚMFG, CBv SAV
  3. Domšicová Michaela, #ÚMFG, CBv SAV

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!