1. miesto SOČ

Dni otvorených dverí, ktoré sa konali v novembri 2022 na Ústave biochémie a genetiky živočíchov zaujali študentku Miriam Stanovskú z Evanjelického lýcea v Bratislave natoľko, že sa rozhodla si u nás robiť Stredoškolskú odbornú činnosť. Po niekoľkomesačnej svedomitej práci v laboratóriu a napísaní práce na tému „Liečba kvasinkovej infekcie pomocou fotodynamickej terapie na modeli vtáčej chorioalantoickej membrány“, Miriam prácu úspešne obhájila a zvíťazila v krajskom kole vo vednom odbore Biológia. Miriam postupuje do celoštátneho kola a my držíme palce. Z úspechu sa tešíme a srdečne gratulujeme!

Aj toto je dôkazom, že sa oplatí robiť osvetu vede, najmä pre študentov základných a stredných škôl, ktorí sa môžu rozhodnúť práve pre tento smer.