[PREDNÁŠKA] Molekulárne a bunkové mechanizmy ovplyvňujúce pitie alkoholu a závislosť

Pozývame Vás na prednášku prof. Segeva Baraka, PhD. z Tel Avivskej Univerzity na tému: Molecular and cellular mechanisms gating alcohol drinking and addiction. Prednáška sa uskutoční v stredu 20. marca 2024 o 10.00 hod. v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Profesor Barak je riaditeľom Školy psychologických vied na Tel Avivskej univerzite. Akademické tituly získal na Tel Avivskej univerzite, kde v roku 2003 absolvoval štúdium psychológie a komunikácie a v roku 2009 získal doktorát v odbore psychobiológia. Jeho výskum sa zameriava na psychologické a neurobiologické mechanizmy závislosti od alkoholu a drog s dôrazom na aberantné procesy učenia a pamäti pri zneužívaní návykových látok. Jeho laboratórium využíva multidisciplinárny prístup, ktorý kombinuje sofistikovanú behaviorálnu analýzu správania súvisiaceho s drogami a alkoholom, molekulárnu biológiu, biochémiu a najmodernejšie techniky, ako je napríklad vírusové dodávanie génov alebo umlčovanie génov a sekvenovanie RNA.

Profesor Barák získal grant Slovenskej akadémie vied v programe „Visit“ na rok 2023 pre významných vedcov zo zahraničia, ktorí majú záujem navštíviť našu akadémiu a predniesť vedeckú prednášku.

Ak si chcete dohodnúť stretnutie s profesorom Barakom, kontaktujte Dr. Eliyahu Dremencova, e-mail: eliyahu.dremencov@savba.sk.