[DOKTOGRANT] Úspešní doktorandi vo výzve Doktogrant 2023

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdal v utorok 9. apríla v Aule SAV v Bratislave počas doktorandského semináru diplomy doktorandom, ktorí získali Doktogrant alebo Certifikát kvality.


Ako zdôraznil prof. Šajgalík, ide o dôležitý program, ktorý podporuje vedecké projekty študentov doktorandského štúdia v ústavoch či centrách SAV. Zároveň vyjadril prianie, aby doktorandi pokračovali vo svojej vedeckej práci na pôde SAV.


Za Centrum biovied SAV, v. v. i. boli ocenení doktorandi:

Mgr. Ivana Ďurišová: Vplyv kyseliny valproovej na imunitnú reakciu bunky

Ing. Alžbeta Idunková: Úloha mirtazapínu pri modulácii neurozápalových zmien v potomstve modelu materskej depresie

Mgr. Daniela Krajčiová: Engineering of oleaginous yeast Rhodotorula toruloides as an efficient cell factory for punicic acid production

MVDr. Klára Mikulová: Vplyv obohatenia pastvy čakankou obyčajnou (Cichorium intybus L.) na bachorovú mikrobiálnu fermentáciu a imunitné reakcie jahniat s endoparazitózou

Rebecca Radič: Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej

Mgr. Laura Rušinová: Expresia acetylcholínových receptorov u myšacích preimplantačných embryí

MVDr. Natália Zábolyová: Využitie postbiotík – enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu


Viac informácii na stránkach SAV.

Foto: Martin Bystriansky