[TEAMBUILDING] Dni vedeckej spolupráce 2024

V dňoch 25.4. a 26.4.2024 sa vedeckí zamestnanci všetkých troch ústavov Centra biovied SAV, v. v. i. zúčastnili podujatia Dni vedeckej spolupráce CBv 2024.


Hlavným cieľom akcie bolo vzájomné sa spoznanie, odprezentovanie zaužívaných metodík a postupov a nadviazanie nových spoluprác medzi výskumnými skupinami v rámci Centra biovied. V prvej časti sa odprezentovali jednotlivé laboratóriá každej organizačnej zložky. Okrem aktuálnych riešených tém sme si urobili prehľad o dostupnej infraštrukúre v rámci CBv. Druhá časť stretnutia bola zameraná na víziu popularizácie vedy a budovania značky Centra biovied. K aktuálnemu tímu popularizátorov sa pridali mladší kolegovia a kolegyne, ktorý úloha bude spravovať kontá Centra biovied na rôznych sociálnych sieťach. Vo večernom čase sme sa venovali teambuildingovým aktivitám, ktoré si pripravili kolegyne Zuzana Ševčíková Tomášková a Katarína Ondáčová. Šesťčlenné tímy si zmerali sily pri aktivitách zameraných na vedomosti, zručnosti ale aj fyzickú aktivitu. V každom tíme boli zástupcovia všetkých troch ústavov CBv. Víťazným tímom sa stal tím „Anjeli“, ktorým srdečne im gratulujeme. Veríme, že toto podujatie posilní vzájomnú spoluprácu v rámci Centra biovied SAV a podnieti zamestnancov k práci s väčším entuziazmom a radosťou.