[OCENENIA] Ocenenia SAV pre Zdenu Sulovú a Štefana Čikoša

Predseda SAV odovzdal minulú stredu ocenenia dvom osobnostiam akadémie z Centra biovied SAV v. v. i.

Vedecká rada SAV udelila Ing. Zdene Sulovej, DrSc. z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Medailu SAV za podporu vedy a RNDr. Štefanovi Čikošovi, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych živočíchov Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách.

Slávnostné laudáciá ako aj fotografie nájdete na stránke SAV: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news…

Foto: Martin Bystriansky