Zoznam článkov

1024
[EXKURZIA] Študenti gymnázia objavujú svet vedy

Na nedávnej exkurzii sme na Ústave biochémie a genetiky živočíchov privítali študentov druhého ročníka gymnázia až z ďalekého Stropkova. Spoločne sme sa ponorili do fascinujúceho sveta vedy a objavovania. Študenti počuli o využití spevavcov vo výskume neurogenézy, o dôležitosti štúdia welfaru (dobré životné podmienky) hydiny, využití prepeličej chorioalantoickej membrány pri štúdiu liečebných metód. Dozvedeli sa…

»
810
Už poznáme víťazov výtvarnej súťaže!

V uplynulých dňoch sme na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV vyhodnotili výtvarnú súťaž s názvom „Veda vo farbách“ s podtitulom „Čo sme zažili na Centre biovied“. Súťaž bola vyhlásená pre primánov z Gymnázia Bílikova a siedmakov zo Spojenej školy sv. Uršule z Bratislavy, ktorí v rámci Dní otvorených myslí, ktoré sa konali počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku,…

»
286
1. miesto SOČ

Dni otvorených dverí, ktoré sa konali v novembri 2022 na Ústave biochémie a genetiky živočíchov zaujali študentku Miriam Stanovskú z Evanjelického lýcea v Bratislave natoľko, že sa rozhodla si u nás robiť Stredoškolskú odbornú činnosť. Po niekoľkomesačnej svedomitej práci v laboratóriu a napísaní práce na tému „Liečba kvasinkovej infekcie pomocou fotodynamickej terapie na modeli vtáčej chorioalantoickej membrány“, Miriam prácu úspešne obhájila…

»