Zoznam článkov

1024
SAV ocenila kolektív autorov z nášho ústavu

Kolektív autorov v zložení Ing. Kristína Šimoničová, PhD., Ing. Ľuboš Janotka, PhD., Ing. Helena Kavcová, Ing. Zdena Sulová, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc., Mgr. Lucia Messingerová, PhD. získali ocenie SAV v kategórii Špičkové časopisecké publikácie za publikáciu s názvom Rôzne mechanizmy rezistencie voči hypometylačným látkam pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie publikovanej v Drug Resistance…

»
800
Letná škola mladých vedcov 2023

Minulý týždeň sme organizovali Letnú školu mladých vedcov 2023. Tri študentky z rôznych končín Slovenska si vyskúšali prácu v laboratóriu na Oddelení biofyziky a elektrofyziológie ÚMFG CBv SAV pod vedením Mgr. Bohumily Jurkovičovej Tarabovej, PhD. a Mgr. Zuzany Ševčíkovej Tomáškovej, PhD. Študentky sa venovali imunofluorescenčnému značeniu buniek a ich zobrazeniu v konfokálnom mikroskope a meraniu elektrických prúdov v bunkách metódou patch-clamp….

»