Ukončené projekty

Ukončené projekty za rok 2023

Zvoľte si rok:
ENOVAT – Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program: COST
Vedúci/a projektu: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Trvanie projektu: 15.11.2019 – 14.11.2023

Národné granty

ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Vedúci/a projektu: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2019 – 30.6.2023
EMBRYOLOSS – Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Vedúci/a projektu: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2019 – 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2019 – 30.6.2023