Doktorandi – Ústav biochémie a genetiky živočíchov

4.1.22 Biochémia na PriF UK

MSc. Amos Antwi
Školiteľka: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.
Mgr. Ivana Ďurišová
Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
Školiteľka: Mgr. Mária Balážová, PhD.
Mgr. Daniela Krajčiová
Identifikácia genetických faktorov ovplyvňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách
Školiteľ: Mgr. Roman Holič, PhD.
M.Sc. Dominik Šťastný
Školiteľ: RNDr. Peter Griač, CSc.
Mgr. Ingrid Zríniová
Školiteľka: Mgr. Mária Balážová, PhD.

4.2.10 Fyziológia živočíchov na Prif UK

Mgr. Rebecca Radič
Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie
Školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.