Doktorandi – Ústav biochémie a genetiky živočíchov

4.1.22 Biochémia na FCHPT STU

Ing. Erika Stupeňová
Školiteľka: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

4.1.22 Biochémia na PriF UK

Mgr. Ivana Ďurišová
Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
Školiteľka: Mgr. Mária Balážová, PhD.
Mgr. Daniela Krajčiová
Identifikácia genetických faktorov ovplyvňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách
Školiteľ: Mgr. Roman Holič, PhD.
Mgr. Lívia Petrisková
Kvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membrán
Školiteľ: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Mgr. Alexandra Piteľová
Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotické a mitotické delenie chromozómov
Školiteľka: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.
M.Sc. Dominik Šťastný
Školiteľ: RNDr. Peter Griač, CSc.

4.2.10 Fyziológia živočíchov na Prif UK

Mgr. Rebecca Geröfiová
Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie
Školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
Mgr. Majlinda Meta
Školiteľka: Mgr. Mariana Máčajová, PhD.
Mgr. Zuzana Skalná
Školiteľ: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.