O doktorandskom štúdiu

Centrum biovied SAV školí v odboroch:

Študijný odbor: Garant:
1. Biológia MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
2. Chémia Ing. Zdena Sulová, DrSc.
3. Fyzika prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
4. Veterinárske lekárstvo prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

Školíme v spolupráci s PriF UPJŠ v Košiciach v odboroch biológia a fyzika, s FCHPT STU v Bratislave v odbore chémia, s PriF UK v odbore chémia a biológia, s FMFI UK v Bratislave v odbore fyzika a s UVLF v Košiciach v odbore veterinárske lekárstvo.

V rámci odboru biológia školíme v programoch: Fyziológia živočíchov (PriF UK, PriF UPJŠ)
Mikrobiológia (PriF UK, PriF UPJŠ)
Genetika (PriF UK)
Molekulárna biológia (PriF UK)
V rámci odboru chémia školíme v programe: Biochémia (FCHPT STU, PriF UK)
V rámci odboru fyzika školíme v programe: Biofyzika (FMFI UK, PriF UPJŠ)
V rámci odboru veterinárske lekárstvo školíme v programe: Veterinárna morfológia a fyziológia (UVLF)

Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia

PhD štúdium na ÚMFG

PhD štúdium na ÚMFG nájdete tu.

PhD štúdium na ÚBGŽ

PhD štúdium na ÚBGŽ nájdete tu.

PhD štúdium na ÚFHZ

PhD štúdium na ÚFHZ nájdete tu.