Doktorandi – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

4.1.22 Biochémia na FCHPT STU

Ing. Michaela Domšicová
Aplikácia aptamérov v diagnostike onkologických ochorení
Školiteľka: Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
Ing. Valéria Husieva
Identifikácia prírodných látoky a ich derivátov s cytotoxickým účinkom na leukemické bunky s vyvinutou viacliekovou rezistenciou
Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Ing. Alžbeta Idunková
Účinky novej generácie antidepresív na potomstvo a ich dôsledky na bunkové mechanizmy na úrovni neuronálnych sietí
Školiteľka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Talah Khoury
Rovnováha medzi stopovými amínmi a „klasickými” monoamínmi – význam pre ochorenia centrálneho nervového systému (CNS)
Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.
Ing. Lívia Pelegrinová
Úloha retrotranspozónov SINE v posttranskripčnej regulácii expresie génov
Školiteľka: RNDr. Jana Královičová, PhD.
MSc. Alberto Yoldi Vergara
Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

4.1.22 Biochémia na Prif UK

Mgr. Hande Ozbasak
Toxikológia nových molekulárnych senzorov a donorov NO a ich použitie v bunkových modeloch.
Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.

4.2.10 Fyziológia živočíchov na Prif UK

MUDr. Ruslan Paliokha
Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.