Doktorandi – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

4.1.22 Biochémia na FCHPT STU

Ing. Michaela Domšicová
Aplikácia aptamérov v diagnostike onkologických ochorení
Školiteľka: Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
Ing. Alžbeta Idunková
Učinky novej generácie antidepresív na potomstvo a ich dôsledky na bunkové mechanizmy na úrovni neuronálnych sietí
Školiteľka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Lívia Pelegrinová
Expresia latrofilínu v bunkách akútnej myeloidnej leukémie a jej dopad na expresiu Tim-3, Galektínu-9 a CD 44
Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Ing. Kristína Šimoničová
Mechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využívanú pri hemato-onkologických ochoreniach
Školiteľka: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
MSc. Alberto Yoldi Vergara
Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

4.2.10 4.2.10 Fyziológia živočíchov na Prif UK

MUDr. Ruslan Paliokha
Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.