Archív aktualít

 • Vedecký seminár Centra biovied SAV v.v.i.

  V dňoch 24. a 25. 11. 2022 sa v hoteli Družba v Senci uskutočnil Vedecký seminár Centra biovied SAV, v. v. i.  V rámci programu prvého dňa zástupcovia jednotlivých oddelení všetkých troch organizačných zložiek, t.j. Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, prezentovali svoje najvýraznejšie úspechy v…

 • Študenti dvoch gymnázií na ÚFHZ

  V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 (8.- 11. 11.2022) otvoril dvere pre záujemcov aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v.v.i. v Košiciach. Študenti gymnázií EGJAK Košice a Gymnázium Kráľovský Chlmec mohli na jeden deň „nazrieť“ do každodenného života vedcov, oboznámiť sa s metodikami a prístrojovým vybavením používaným v Laboratóriu živočíšnej mikrobiológie a…

 • Žiaci bratiskavských škôl na ÚBGŽ

  V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 (8.- 11. 11.2022) sme na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV privítali viac ako 90 študentov zo štyroch bratislavských škôl (Gymnázium sv. Uršule, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Gymnázium Metodova a Evanjelické lýceum). Počas Dní otvorených dverí študenti nazreli do našich laboratórií, zoznámili sa s témami,…

 • Pozvánka na Deň otvorených dverí

  Oddelenie fyziológie trávenia Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra Biovied SAV, v.v.i., Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 2022, ktorý sa uskutoční v utorok 8.11.2022 od 9.00, Pri hati 10, Košice. Záujemcovia uvidia prezentáciu bežných aj netradičných laboratórnych činnosti a prístrojového vybavenia potrebného pre vedeckú aktivitu. Jednotlivé laboratória si pre Vás pripravili nasledovné ukážky, prezentácie…

 • Piatková Noc výskumníkov 2022 dopadla z nášho pohľadu výborne!

  Deti, v každom veku, ale aj dospelí, sa pristavovali, veľa sa pýtali, rozmýšľali a odpovedali na naše otázky… 😊 V laboratóriu fyziológie reprodukcie mohli zistiť, čo sa skrýva pod názvom 1+1=1, že rozlišujeme pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie a o zábavu mali postarané pri priraďovaní obrázkov spermií ku správnemu živočíšnemu druhu (s čím mala nejedna skupinka…

 • Európska noc výskumníkov 2022

  Pozývame Vás na 16. ročník festivalu vedy, Európsku noc výskumníkov! Po dvoch ročníkoch v online priestore, prichádza toto podujatie aj do bratislavskej Starej tržnice, kde budete môcť nájsť aj vedecký stánok č. 55 s názvom „Zoznámte sa s vedou Centra biovied SAV„, kde Vám naši vedci z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov predstavia ich zaujímavú…