Archív aktualít

 • 12. ročník Drobnicovho memoriálu

  Začiatkom septembra Centrum biovied SAV a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu zorganizovali už 12. ročník Drobnicovho memoriálu, ktorý je venovaný profesorovi Drobnicovi a jeho dedikácii k práci pre vedu a výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Toto sympózium nie je len miestom na získavanie nových poznatkov z…

 • SAV ocenila špičkové publikácie aj z Centra biovied SAV

  V pondelok, 18.9.2023, členovia predsedníctva SAV odovzdávali autorom a autorkám vedeckých publikácií Ceny Slovenskej akadémie vied za špičkové publikácie SAV. Pre Centrum biovied bol minulý rok publikačne veľmi úspešný, nakoľko medzi 29 ocenenými publikáciami boli až 3 práve z nášho centra. V kategórii Špičkové časopisecké publikácie ocenenie získali: Ing. Kristína Šimoničová, Ing. Ľuboš Janotka, PhD., Ing. Helena Kavcová,…

 • Letná škola mladých vedcov 2023

  Minulý týždeň sme organizovali Letnú školu mladých vedcov 2023. Tri študentky z rôznych končín Slovenska si vyskúšali prácu v laboratóriu na Oddelení biofyziky a elektrofyziológie ÚMFG CBv SAV pod vedením Mgr. Bohumily Jurkovičovej Tarabovej, PhD. a Mgr. Zuzany Ševčíkovej Tomáškovej, PhD. Študentky sa venovali imunofluorescenčnému značeniu buniek a ich zobrazeniu v konfokálnom mikroskope a meraniu…

 • Oslávili sme spolu 70. výročie Slovenskej akadémie vied

  V dňoch 23. – 24.06.2023 vyvrcholili oslavy 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied podujatím pre verejnosť Víkend so SAV. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto veľkej udalosti. V našom stánku ste si zahrali spermiové pexeso a pri tom sa viac dozvedeli o pohlavných bunkách a rozmnožovaní. Spravili ste si vajcovú priraďovačku a pri…

 • Víkend so SAV

  Odhaľme spolu tajomstvá zázračného sveta buniek! Pripojte sa k nám na fascinujúcej vedeckej výprave s Centrum Biovied SAV. Čaká vás nekonečná zábava plná aktivít, kvízov a malých experimentov

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra biovied SAV v. v. i 

  Dňa 16. mája 2023 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra biovied SAV, v. v. i. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, pracovník organizačnej zložky CBv – Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, MVDr. Dušan Fabian, DrSc.  Na predstavení uchádzača sa zúčastnilo 81 zamestnancov centra. V tajnom hlasovaní, ktoré nasledovalo bezprostredne po diskusii s…