Archív aktualít

 • Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

  Na stránke Centra biovied SAV, v časti Doktorandské štúdium boli zverejnené témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024, na ktoré sa môžu študenti hlásiť. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

 • Vedecký kemp Centra biovied

  V dňoch 13.03.2023 až 17.03.2023 sme zorganizovali Vedecký kemp Centra biovied, ktorého sa zúčastnili vybraní študenti bratislavských gymnázií. Vyskúšali si prácu v laboratóriu aj prezentáciu získaných poznatkov. Bol to týždeň plný zážitkov a skúseností, a to nie len pre študentov ale aj pre nás organizátorov. Študentom ďakujeme za ich záujem a nadšenie z poznania. Podujatie…

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky ÚMFG

  Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, o.z. CBv SAV , v. v. i.

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Centra biovied SAV, v. v. i.

  Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Centrum biovied SAV, v. v. i.

 • Nová sekcia na stránke – „Pre zvedavých“

  Na našej webovej stránke pribudla novinka – sekcia „Pre zvedavých„. V tejto sekciie nájdete brožúrku, v ktorej sa oboznámite s metódami výskumu využívanými v našich laboratóriách. Nájdete tam aj graficky znázornené metodiky, ktoré každodenne využívame. Ale ak radšej pozeráte ako čítate, tak všetky naše používané postupy sú spracované aj vo videách. Dúfame, že budete zvedaví…

 • Vedecký seminár Centra biovied SAV v.v.i.

  V dňoch 24. a 25. 11. 2022 sa v hoteli Družba v Senci uskutočnil Vedecký seminár Centra biovied SAV, v. v. i.  V rámci programu prvého dňa zástupcovia jednotlivých oddelení všetkých troch organizačných zložiek, t.j. Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, prezentovali svoje najvýraznejšie úspechy v…