Doktorandi – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

4.2.10 Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ

RNDr. Silvia Ivorová
Baktérie z tráviaceho traktu včiel s probiotickým a bakteriocinogénnym potenciálom
Školiteľka: RNDr. Anna Kopčáková, PhD.
Mgr. Laura Kalatová
Molekulárne mechanizmy komunikácie skorých embryonálnych buniek s prostredím
Školiteľ: RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.

6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia na UVLF

RNDr. Kristína Bačová
Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia
Školiteľka: MVDr. Iveta Plachá, PhD.
MVDr. Eva Bino
Animálne enterokoky a stafylokoky – zdroj bioaktívnych látok pre prevenciu v chove zvierat
Školiteľka: MVDr. Andrea Lauková, CSc.
Mgr. Valentína Focková
Využitie prospešnej mikrobioty pre zdravie spoločných zvierat
Školiteľka: MVDr. Andrea Lauková, PhD.
MVDr. Maciej Gogulski
Biologická účinnosť fytoaditív u psov
Školiteľka: MVDr. Viola Strompfová, PhD.
MVDr. Tímea Kocúreková
Vychytávanie železa mikroflórou črevného traku
Školiteľka: RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.
MVDr. Natália Kotěšovská
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Školiteľka: MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD.
Mgr. Radoslava Krištofová
Vplyv fytoaditív a ich hlavných zložiek na procesy trávenia a zdravie zvierat
Školiteľka: MVDr. Iveta Plachá, PhD.
MVDr. Klára Mikulová
Fytogénne aditíva ako modulár bachorového mikrobiómu, fermentácie a metanogenézy u prežúvavcov s endoparazitózou
Školiteľka: MVDr. Zora Váradyová, PhD.
MVDr. Lucia Štempelová
Mikrobiota kože psov – zloženie a možnosti jej prospešnej modulácie
Školiteľka: MVDr. Viola Strompfová, PhD.
Ing. Katarína Tokarčíková
Interakcie stopových prvkov a ich vplyv na minerálny status zvierat
Školiteľka: MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.