Manažment pracoviska

Vedenie

Riaditeľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Zástupca riaditeľa Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Vedúca organizačnej zložky ÚMFG Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Vedúci organizačnej zložky ÚFHZ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka ÚBGŽ RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Vedecká tajomníčka ÚMFG RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedecká tajomníčka ÚFHZ RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
Vedúci ETÚ
Bc. Anton Švanda

Vedecká rada

Predseda: Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)
Podpredseda: Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. (ÚMFG)
Členovia: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. (ÚFHZ)
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. (ÚFHZ)
Mgr. Ľubica Kubíková Niederová, PhD. (ÚBGŽ)
 Externí členovia: Ing. Miroslav Kološta PhD.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Dozorná rada

Predseda: MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.
Členovia: prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Ing. Ľubica Konečná

Správna rada

Predseda: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Podpredseda: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Členovia: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
RNDr. Jana Antalíková, PhD.
RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Bc. Anton Švanda