Manažment pracoviska

Vedenie

Riaditeľka / vedúca organizačnej zložky ÚMFG Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľa / vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Vedúci organizačnej zložky ÚFHZ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka ÚBGŽ RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Vedecká tajomníčka ÚMFG RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúci ETÚ
Bc. Anton Švanda

Vedecká rada

Predseda: Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)
Podpredseda: Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. (ÚMFG)
Členovia: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. (ÚFHZ)
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. (ÚFHZ)
Mgr. Ľubica Kubíková Niederová, PhD. (ÚBGŽ)
 Externí členovia: Ing. Miroslav Kološta PhD.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.