Completed Research Projects

Completed research projects at the Centre of Biosciences SAS in 2023

Select year:

Národné granty

ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Project leader: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
EMBRYOLOSS – Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Project leader: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Project leader: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023