Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024, pracoviská v Košiciach

Centrum biovied SAV v.v.i. vypisuje na akademický rok 2023/2024 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Študijný odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov), PF UPJŠ

  • Využitie alternatívnych zdrojov zinku vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat / The use of alternative zinc sources in nutrition and their effect on selected physiological processes of animals, školiteľka RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.

 

Študijný odbor Veterinárne lekárstvo (program Veterinárna morfológia a fyziológia), UVLF

  • Využitie alternatívnych zdrojov zinku vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat/ The use of alternative zinc sources in nutrition and their effect on selected physiological processes of animals, školiteľka RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
  • Vychytávanie zinku mikroflórou gastrointestinálneho traktu / Zinc uptake by the microflora of the gastrointestinal tract, školiteľka RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.
  • Zdravie kože koní v súvislosti s jej mikrobiálnym osídlením / Skin health in horses in relation to its microbial colonization, školiteľka MVDr. Viola Strompfová, DrSc.